Libcrypto.so.6() гэж юу вэ?

linux
(Puujee) #1

Нэг .rpm суулгах гэтэл error: Failed dependencies: алдаа өгч байгаа. libcrypto.so.6() гэдэг rpm бол байхгүйн байна лээ. Энэ яг юу вэ? Бас яаж энэ асуудлыг шийдэх вэ?

error: Failed dependencies:
libcrypto.so.6()(64bit)
libcurl.so.3()(64bit)
liblber-2.3.so.0()(64bit)
libldap-2.3.so.0()(64bit)
libssl.so.6()(64bit)

(Batmunkh Moltov) #2

Тухайн rpm ийг суулгахад шаардагдах нэмэлт lib-ууд байнаа.

Дараах коммандыг ашиглаад үз. Эсвэл шаардлагатай lib-уудыг суулгаад rpm ээ суулга

yum install MYPACKAGE.rpm
(Puujee) #3

lib rpm хоёр ялгаатай зүйл чиз дээ. Эсвэл олон rpm -уудыг цогцоор нь lib гээлд байна уу?

Миний сервер интент рүү гараагүй болохоор yum install ажиллахгүй.

(Batmunkh Moltov) #4
 1. local repo тохируулаад нэг үзэж болно
 2. шаардлагатай , тэр нэхээд байгаа зүйлсийг нэг бүрчлэн суулгана

Ийм л 2 арга зам харагдаж байна.

(Puujee) #5

Нэхэж байгаа зүйлёийг суулгах гэхээр libcrypto.so.6()(64bit) гэдэг нэртэй rpm байдааггүй юм байна. Энэ rpm -с өөр зүйл болчихоод байгаа.

(Batmunkh Moltov) #6

Асуултандаа дэлгэрэнгүй мэдээллээ байнга оруулж бай. Жишээ нь үйлдлийн системийнхээ хувилбарыг заавал тусгаж байгаарай.

[root@backup ~]# yum provides /*libcrypto.so.6*
Failed to set locale, defaulting to C
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/x86_64/metalink                                              | 4.7 kB 00:00:00
 * base: mirror.datacenter.mn
 * epel: fedora.cs.nctu.edu.tw
 * extras: mirror.datacenter.mn
 * updates: mirror.datacenter.mn
base                                                      | 3.6 kB 00:00:00
epel                                                      | 4.7 kB 00:00:00
extras                                                     | 3.4 kB 00:00:00
updates                                                     | 3.4 kB 00:00:00
zfs                                                       | 2.9 kB 00:00:00
epel/x86_64/updateinfo     FAILED
http://fedora.cs.nctu.edu.tw/epel/7/x86_64/repodata/35813effdc684a2d32dfa0d13518aefc412b17394b718e832be43cc8e6ef715f-updateinfo.xml.bz2: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Trying other mirror.
To address this issue please refer to the below wiki article

https://wiki.centos.org/yum-errors

If above article doesn't help to resolve this issue please use https://bugs.centos.org/.

(1/4): extras/7/x86_64/primary_db                                        | 187 kB 00:00:00
(2/4): updates/7/x86_64/primary_db                                       | 3.4 MB 00:00:00
(3/4): epel/x86_64/updateinfo                                          | 1.0 MB 00:00:07
(4/4): epel/x86_64/primary_db                                          | 6.6 MB 00:00:19
http://fedora.cs.nctu.edu.tw/epel/7/x86_64/repodata/7e1d4c6cdfc49a5b98c68a4150b185dc300b7190ae496d91b49fd71d74715125-filelists.sqlite.bz2: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Trying other mirror.
epel/x86_64/filelists_db                                            | 11 MB 00:00:25
extras/7/x86_64/filelists_db                                          | 235 kB 00:00:00
updates/7/x86_64/filelists_db                                          | 2.6 MB 00:00:00
zfs/x86_64/filelists_db                                             | 53 kB 00:00:00
openssl098e-0.9.8e-29.el7.centos.3.i686 : A compatibility version of a general cryptography and TLS library
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /usr/lib/.libcrypto.so.6.hmac
Filename  : /usr/lib/libcrypto.so.6openssl098e-0.9.8e-29.el7.centos.3.x86_64 : A compatibility version of a general cryptography and TLS library
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /usr/lib64/.libcrypto.so.6.hmac
Filename  : /usr/lib64/libcrypto.so.6[root@backup ~]#

Дээрхээс харвал

yum install openssl 

гээд суулгахад болохнээ… Бусад асуудлуудыг ижил шийдэх тул жишээ хэлбэртэй оруулав.

(Puujee) #7

Надад redhat 6 OS iso -р байгаа. Энийг ашиглаад local repo үүсгэх дэлгэрэнгүй заавар өгөөч.

(Puujee) #8

[root@localhost mnt]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.9 (Final)

(Batmunkh Moltov) #9

Би дээр localrepo тохируулах линк оруулчихсан байна.

(Batmunkh Moltov) #10

Ялгаагүй

yum install openssl 

гээд л суулгачихна.

(Puujee) #11

iNTERNET ruu garaagui server baigaa yum.

(Batmunkh Moltov) #12

localrepo тохируулсны дараа ажилланаа…