Database startup shutdown горимууд

oracle database ийн shutdown, startup (immediate, abort, transaction…) гэх мэт горимуудын ялгаа болон ямар онцлогтой вэ шаркуудаа. Мөн хэзээ ямар үед хэрэглэгддэг вэ?

Үүнийг уншаарай.

5 Likes