Update query

Сайн байна уу,
Oracle update trigger дээр доорх кюри ажиллаж байгаа:

`UPDATE TABLE1 
SET QUANTITY = QUANTITY + 1, 
PERCENT = (QUANTITY * 100) / TOTAL_QUANTITY 
WHERE ID = :NEW.ID`

Энэ кюри дээр QUANTITY талбарын утга PERCENT бодож байгаа хэсэгт 1-ээр нэмэгдсэн утга орж ирэх үү? Эсвэл хуучин утгаараа орж ирэх үү?

Миний бодлоор хуучин утгаараа бодогдох байх. Ер нь бол тестлээл үзчих хэрэгтэй дээ :smiley:

Query ажиллаж дууссаны дараагаар QUANTITY утга нэгээр нэмэгдэж хадгалагдах тул хуучин утга орж ирнэ.

Туршилт:

2 Likes

Туршиж үзэхэд бол PERCENT = (QUANTITY * 100) / TOTAL_QUANTITY энэ хэсэгт QUANTITY = 250 байна.

SQL -г ажиллуулахаас өмнө:

PL/SQL

SQL-г ажиллуулсны дараа

2 Likes

Тэгэхээр хуучин утгаа авна гэсэн үгүү?

Тийм, хуучин утгаа авна

1 Like

Баярлалаа. Асуудал шийдэгдлээ.

1 Like