UBUNTU дээр IP тохируулах


#1

Сайн байна уу?

vSphere ээр ороод VPS дээрээ UBUNTU Server суулгачихсан одоо хэрхэн IP хаягаа тохируулж IP гаараа SSH ээр ханддаг болох вэ?


#2

Дараах файл дээр тохируулна.

/etc/network/interfaces

Утга нь дараах хэлбэртэй байна.

auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0 inet static
    address 192.168.0.10
    network 192.168.0.0
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1

Хадгалж гараад network service ээ унтрааж асаа.