Ямар үйлдлийн систем ашигладаг вэ?

Oracle-н аль хувилбарыг ашигладаг вэ?

  • Oracle 9i
  • Oracle 10g
  • Oracle 11g
  • Oracle 12c

0 voters

Өгөгдлийн сангаа ямар үйлдлийн систем дээр суулгаж тохируулсан байдаг вэ? Linux бол аль Distribution-г ашигладагаа коммент хэсэгт оруулаарай.

  • Windows
  • Linux

0 voters