Шийдэл, Хичээлүүд булангийн талаар

Энэ буланд зөвхөн сайтын зүгээс, болон итгэмжлэгдсэн хэрэглэгчид хичээл болон шийдлүүд оруулах бөгөөд нийтэд зориулагдсан булан юм.

Хоосон гарчиг бүхий мэдээллүүд байж болох бөгөөд тухайн сэдвийг сонирхож байвал LIKE дарж үлдээнэ үү. Уг тохиолдолд эрэлт ихтэй мэдээллүүдийг эхэлж бэлтгэн оруулах болно.