Мэдээ мэдээлэл булангийн талаар

Энэ буланд мэдээ мэдээлэл болон бусад сайттай, DBA , oracle тай холбоотой мэдээллүүдийг оруулж байх болно.