The Oracle Server Versioning :: Хувилбарууд

1977 онд SDL (Software Development Laboratories) нэртэйгээр эхэлж байсан компани 1979 онд анхны хувилбар болох version 2 хувилбарыг гаргаж улмаар 1982 онд нэрээ Oracle болгож өөрчилжээ.
version 1 гэж яагаад байдаггүй гэхээр шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн гээд байгууллагууд авахгүй байж магад хэмээн хаширлаж шууд version 2-г гаргажээ.

 • Oracle version 2 - first commercial RDBMS
 • Version 3
  • C хэл дээр шинээр бичсэн
 • Version 4
  • query ажиллагааг сайжруулсан, унших хурдыг мөн сайжруулсан
 • Version 5
  • Сүлжээгээр холбогдох боломжтой болсон
 • Version 6
  • OLTP сайжруулсан. Oracle Parallel Server нэмэгдсэн, locking нэмэгдсэн
 • Version 7
  • Энэ хувилбар нь одоогийн бидний ашигладаг Oracle-ийн анхны хувилбар байсан байна.
  • Хэрэглэгчийн хандах эрх нэмэгдсэн (roles and privileges)
  • PL/SQL, SQL сайжруулсан
  • Видео зургууд хадгалах төрөл нэмэгдсэн
  • 64 bit architecture
 • Oracle version 8
  • The object relational database
  • Java support
  • Linux support
 • Oracle version 8i - the “Internet Database”
  • New suffixing standard
  • More support for HTTP, HTML and Java
  • Function-based indexes
  • Materialized view
  • Temporary tables
 • Oracle version 9i
  • Over 750 new features
  • Oracle Real Application Clusters (RAC)
  • Began regular security patches
 • Oracle version 10g
  • “g” for Grid Computing
  • Improvements in RAC
  • Automatic Storage Management - ASM
 • Oracle version 11g (10g-с хойж 4 жилийн дараа)
  • Even more features
  • Real Application Testing
  • Partitioning improvements
  • Online patching
 • Oracle version 12c - the Cloud Database. (11g-с хойш 6 жилийн дараа)
  • Six year development cycle
  • Multi-tenant architecture
  • Feature to cloud enabled database
  • Virtualization becomes a part of the database
 • Oracle Version Numbering
  • 12.1.0.1.0
  • Major release number
  • Minor release
  • App server release
  • Patch level
  • OS specific release

Орчуулж байтал харин оригоороо байсан нь илүү ойлгомжтой харагдлаа.

1 Like