Text file -аас тодорхой нэг тоо юм уу үг агуулсан мөрүүдийг бүгдийг нь устгах

text file -аас тодорхой нэг тоо юм уу үг агуулсан мөрүүдийг бүгдийг нь яаж устгах вэ?
маш олон мөртэй файл байгаан. Тэгээд terminal -с шууд комманд ашиглаад устгах шаардлагатай байгаан. Excel ашиглаад болно л доо.

sed -i '/pattern end/d' FILEPATH
Ex:
sed -i '/Nov 14 09:01:15/d' messages
1 Like