TAPE төрлөөр Symantec Backup Exec™ 2012 - програм ашиглан backup хийдэг бөгөөд, ажиллагааг мэддэг хүн байвал холбогдож туслалцаа өгөх боломжтой юу?

Сайн байна уу манайхаан. TAPE төрлөөр Backup хийдэг Symantec Backup Exec™ 2012 -
программын jobs нь ажиллахгүй байгаа юм аа бас ажиллагааг мэддэг бол зааварчлаад өгөх хүн байна уу?
Холбоо барих: 88782433