Tablespace corruption

corrupted block болснийг яаж засах вэ
net-ees harahaar recovery yavaad baih ym oor zasah arga baigaa bolu

SELECT b.name,a.* FROM v$database_block_corruption a
inner JOIN v$datafile b
ON a.file#=b.file#;

Blockquote
NAME FILE# BLOCK# BLOCKS CORRUPTION_CHANGE# CORRUPTION_TYPE
+DATA1/rpt/datafile/rptidx.276.994897817 7 786306 1 0 CHECKSUM

archivelog идэвхтэй юу, backup авсан байгаа юу…

байхгүй байгаа

Байхгүй байгаа

  • ASM redunduncy type external or internal?
  • DBMS_REPAIR пакежыг ашиглаад, corrupt block - г mark хийж ашигалахгүй болгоод, index - үүдийг бас давхар янзална. DML үйлдэл хийгдэхэд corrupt block - г skip хийх байдлаар тохируулна.
  • Дараа нь алдагдсан block дээр байсан датаг олоод, гараараа датаг нь янзалчхад болох байх.

thx
tablespace deer baisan Table, index-uudiig oor tablespace-ruu uusgeed old_tablespace-iig delete hiichihle.

select ‘alter index ‘||owner||’.’||index_name||’ rebuild tablespace NEW_TABLESPACE parallel 2 online;’ from dba_indexes
where tablespace_name = ‘OLD_TABLESPACE’;

select ‘alter index ‘||owner||’.’||index_name||’ noparallel;’ from dba_indexes
where tablespace_name = ‘OLD_TABLESPACE’;

2 Likes