Table Partition

Сайн байна уу, админуудаа.
Юм асууя аа.

Өгөгдлийн сан дээр нэлээн их бичилттэй хүснэгтийг хурдан select хийгддэг болгох үүднээс сар сараар нь partition хийсэн юм. Тэгсэн эхлээд select хийхэд хурдан ажиллаж байснаа сүүлдээ өмнөх шиг ээ удаан ажиллаад байдаг. Энэ юунаас болж ийм болоод байна вэ? Өөр ямар нэгэн их өгөгдлийг select хийхэд хурдан болгох шийдэл юу байдаг вэ?

1 Like

Awr report ч юмуу харах зүйв байна уу

Хайж буй талбаруудаар index үүсгэсэн эсэх? Хайхдаа огнооны завсраас хайж байгаа эсэх?

Ямар төрлийн partition үүсгэсэн бэ?