System tablespace shrink

Hi guys,

System tablespace-ийн datafile-ийн 1%-ийг л ашигласан байгаа хэрнээ block-ууд бүгд ашиглагдсан дүүрэн байгаад datafile-ийн хэмжээг багасгаж болдоггүй ээ. Яаж эдгээр Datafile-уудын хэмжээг багасгах вэ? ямар боломж байна?

Ямар алдаа гараад байна. Дахиж нэмж үүсгэхгүй энэ чигээр нь явчихгүй юу дөө. Ер нь датафайл үүсгэхдээ анхны хэмжээг багаар өгөөд өсөх байдлаар (autoextend) тохируулж өгвөл уул нь зүгээр дээ. Тэгэхгүй бол заагдсан хэмжээгээр дискээс шууд авч ашиглана.