Standby database -аа finish хийж чадахгүй байгаа

Сайн байна уу.

Хийх гэж байгаа зүйл :
Standby server дээр тодорхой яаг зөв гэсэн цэг дээр restore point үүсгэж олон удаа туршилтууд хийх гэж байгаа ба restore point үүсгээд primary server болгоод бааз дээр хэд хоног өөрчлөлт хийж туршаад буруу болвол буцааж restore point дээрээ очоод дахин primary server болгоод гэх мэтээр туршилт хийж байгаа юм,

Гарсан асуудал :
Standby server дээр ээ нэг RESTORE POINT үүсгээд дараан finish хийж primary болгосон юм энэ үед бол sequence -ын зөрөөгүй байсан тул ямар нэг асуудалгүй primary read write server болсон.

  • ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE FINISH;
  • ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY;

хэд хоног өөрчлөлтүүд орсоны дараа буцааж (FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT …) flashback хийсэн. Flashback хийсэний дараа server маань буцаад standby server болсон байгаа ба үүнийг дахин finish хийж primary server болгох гэсэн sequence doesn’t match алдаа өгөөд primary server болохгүй байгаа юмаа энэ дээр ямар нэг санаа оноо байсал хуваалцаач хүмүүсээ :slight_smile:

Error message :
ERROR at line 1:
ORA-00283: recovery session canceled due to errors
ORA-00314: log 5 of thread 1, expected sequence# 68565 doesn’t match 0
ORA-00312: online log 5 thread 1: ‘+DATA**/dr/onlinelog/sredo05b.log’
ORA-00314: log 5 of thread 1, expected sequence# 68565 doesn’t match 0
ORA-00312: online log 5 thread 1: '+DATA
/**dr/onlinelog/sredo05a.log’

Баярлалаа.

2 Likes

Гол нь буцаагаад archivelog - ийг apply хийж primary - тайгаа зэрэгцүүлэхгүйгээр шууд энэ алдааг bypass хийгээд асаах боломж гэсэн үг шд тэ.

Тийм , archivelog apply хийчихвэл data буруу болчих гээд байгаа болохоор яаг өмнөх restore point дээрээ л асаах хэрэгтэй байгаад байгаа юм