PL/SQL: Хуудаслалт

Хуудаслалтыг хамгийн үр дүнтэйгээр яаж хийх вэ? Бүгдийн сорт хийчихээд rownum-аар нь тасалж авахаас өөр үр дүнтэй, хурдан шийдэл юу байна.?

Өгөгдөл чинь тийм их юм уу?

Байнга ашигладаг бөгөөд үнэхээр хурдан байх шаардлагатай гэвэл индекс л үүсгэж өгөх хэрэгтэй байхдаа.

Query-г чинь харж болохуу?
жижигхэн сайжруулалт хийж болохнуу харах гэсэн юм.

2 Likes