Physical standby generated archive log location issue

physical standby тохируулсан юм. Archive log-Ууд нь FRA дотороо задгай үүсээд байх юм. Энэ асуудалгүй юу? Уул нь FRA дотор db name хавтас үүлгээд өөрөө хуулчихдагдаа.
Дараах тохиргоог хийсэн:
alter system set log_archive_dest_1=‘LOCATION=F:\FRA valid_for=(all_logfiles,all_roles) db_unique_name=cdb’;
alter system set log_archive_dest_2=‘SERVICE=stdby async valid_for=(online_logfile,primary_role) db_unique_name=stdby’;

db_recovery_file_dest=F:\FRA -руу заалттай байгаа

show parameter dest_ 

энийг харах хэрэгтэй.
Ер нь бол db_recovery_file_dest=F:\FRA дотор фолдер үүсгэж үүсэх тохиргоотой байгаа харагдаж байгаа боловч log_archive_dest_1 параметр дээр F:\FRA-д хадгалнаа гээд тохируулсан байна. Тиймээс log_archive_dest_1 тохиргоогоо USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST болгож өөрчил.

Баярлалаа багш :slight_smile: