Physical Standby Database дээр INMEMORY хэрхэн ашиглах талаар

Inmemory_size тохируулсан standby болон primary дээр. Standby дээрх Query plan inmemory дээр ажиллахгүй байх юм туслаарай.

INMEMORY_ADG_ENABLED=true

тохиргоо шалгаарай