Oracle sql ftp-ын


#1

Oracle sql ftp-ын ftp.pks болон ftp.pkb яаж ачаалдаг талаар хэлж өгч туслаач