Oracle sql ftp-ын

Oracle sql ftp-ын ftp.pks болон ftp.pkb яаж ачаалдаг талаар хэлж өгч туслаач

1 Like