Oracle Process Number

(Batbold Purevbaatar) #1

Сайн байна уу,
Oracle 11g хувилбар, Үйлдлийн систем нь windows .
PGA -даа 5.75 gb хэмжээ өгсөн байгаа юм . Oracle Processes parameter 500 байгаа .

Тухайн PGA -дээ өгсөн хэмжээнээс хамаарч process -ийн тогоо хэд хүртэл нэмэх боломжтой вэ? гэдгийг тооцоолох ямар арга байна. Туршлага мэдлэгээсээ хуваалцаач!

Баярлалаа

(Batmunkh Moltov) #2
  1. Нэг хэрэглэгч хэдий хэмжээний санах ой ашиглахыг тооцоолно. ихэвчлэн ачаалал ихтэй систем өгөгдөл, комманд, шаардлагаасаа хамаараад 20-50мб дундажтай харагдаад байдаг. 1мб ч байж болно…
  2. Нэг процесс их хэмжээний санах ой ашиглаад байвал SQL tuning -с ажлаа эхлүүлнэ дээ. Үүний дараагаар дахин тооцоолол хийж хэд байхыг гаргасан нь дээр байх

Мэдээж сүүлд нь 5,75ГБ ээ хуваагаад үзнэ. 50мб-р тооцвол… 125 , 25мб -р тооцвол 250 юм уу даа… 5мб бол 1250 гэх мэт байхнээ…

Санаа өгөх зорилгоор бичив…

PGA usage by session:

set lines 2000
SELECT SID, b.NAME, ROUND(a.VALUE/(1024*1024),2) MB FROM
v$sesstat a, v$statname b
WHERE (NAME LIKE '%session uga memory%' OR NAME LIKE '%session pga memory%')
AND a.statistic# = b.statistic# order by ROUND(a.VALUE/(1024*1024),2) desc
3 Likes