Oracle -> MSSQL replication solution

Oracle -s Mysql, Mssql гэх мэт баазууд руу replication хийх гоё шийдэл байна уу?

1 Like

Goldengate

1 Like

1 удаагийн үйлдэл бол Navicat болон ижил төрлийн програм ашиглах, тогтмол хуулбарлан гэвэл GoldenGate-с өөр сонголт үгүй билээ.

Real-time replication биш бол ODI байж болно

1 Like