Oracle -> MSSQL replication solution


#1

Oracle -s Mysql, Mssql гэх мэт баазууд руу replication хийх гоё шийдэл байна уу?


#2

Goldengate


#3

1 удаагийн үйлдэл бол Navicat болон ижил төрлийн програм ашиглах, тогтмол хуулбарлан гэвэл GoldenGate-с өөр сонголт үгүй билээ.


#4

Real-time replication биш бол ODI байж болно