Oracle GoldenGate Microservices Architecture

Өдрийн мэнд,
Oracle GoldenGate Microservices Architecture ашиглахад хэр бол management, monitoring хийхэд хялбар бололтой.

Ашиглаж байсан туршлагаасаа хуваалцаач Classic Architecture -тай харьцуулаад.

Баярлалаа.

Зөвхөн монитор хийхийн тулд ашиглах гэж байгаа бол “Oracle GoldenGate Monitor” г ашиглавал яасын?

1 Like