Oracle expdp exclude table columns

Сайн байна уу, Энэ боломжтой болов уу :slight_smile:

expdp backup table явахдаа тухайн table -ын хэрэггүй гэж үзсэн blob type -тай column -нуудыг exclude хийж авах боломжтой болов уу ?

Сэргэх үедээ тухай column нэг бол байхгүй шинэ script -ээр эсвэл доторх утга нь хоосон байдалаар авах боломжтой болов уу?