Oracle EM дээр patch version харагдахгүй байгааг яаж харагддаг болгох вэ?


#1

Oracle EM дээр Patch уншуулаад зарим нь Patch version нь гараад зарим нь Version нь харагдахгүй юм. юунаас болох вэ?. Ямар тохиолдолд ингээд байна?.


#2

CLOUD CONTROL EM үү? Юутай ч agent restart хийж үз дээ.
Мөн

[~] $AGENT_HOME/bin/emctl upload

#3

Ялгаагүй байгаа. Agent reload хийгээд ч нэмэргүй.


#4

Хувилбар хэд вэ? agent аа update хийгээд үзээрэй.


#5

pls upload SS ?