Oracle EM дээр patch version харагдахгүй байгааг яаж харагддаг болгох вэ?

Oracle EM дээр Patch уншуулаад зарим нь Patch version нь гараад зарим нь Version нь харагдахгүй юм. юунаас болох вэ?. Ямар тохиолдолд ингээд байна?.

CLOUD CONTROL EM үү? Юутай ч agent restart хийж үз дээ.
Мөн

[~] $AGENT_HOME/bin/emctl upload

Ялгаагүй байгаа. Agent reload хийгээд ч нэмэргүй.

Хувилбар хэд вэ? agent аа update хийгээд үзээрэй.

pls upload SS ?