Oracle 12c startup error

oracle linux 7.4 дээр Oracle12c суулгаад startup хийхээр ингээд эхлэхгүй байх юм.
initedi.ora file автоматаар үүсэх ёстой байх гэтэл үүсэхгүй байх юм.
Янз бүрээр үзлээ. Болдоггүй шүү, юу буруу хийгээд байгаан болоо???

[[email protected] ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Fri Dec 8 16:35:44 2017
Copyright © 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.

SQL> startup
ORA-01078: failure in processing system parameters
LRM-00109: could not open parameter file '/u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/dbs/initedi.ora’
SQL>

spfile aa uusgeh yum bna daa asahdaa ehleed spfile aa haigaad oldohgui bol init iig haidag sanagdaj baina.

ps -ef | grep pmon гээд хайхаар утга олдвол enviroment variable - аа буруу тохируулсан байна
эс бөгөөс суухдаа л di гэж бааз үүсээгүй юм байна гэж тааж байна. dbca - гаа ажиллуулаад үзчихвэл амар байхөө. oui - аар бааз үүсгэсэн бол үүсмэгц бааз ассан байх ёстой.

.

1 Like

dbca ашиглаад шинэ бааз үүсгэсэн чинь болчихлоо шүү. шалтгааныг нь харин ойлгосонгүй дахиад туршаад үзэхээс. баярлалаа