Oracle 12c RAC password file issue

Сайн байна уу,

Linux дээр ажиллаж байгаа oracle 12c r1 policy managed RAC орчин байгаа юм, orapwd -гээр гаргаж авсан password файл маань standby дээр ажиллахгүй юм. Туршаад prod бааз дээрээ sys password өөрчилхөд гаргаж авсан password файл дээр өөрчлөлт хийгдэхгүй байх юм.

orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapw$ORACLE_SID password=*****

гэж гаргаж авч байгаа.

Юунд байж болох вэ ?

1. Primary DB -тэй ижил нууц үг байх
2. REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE байх

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE байгаа, миний ойлгохгүй байгаа зүйл нь orapwd -гээр гаргаж авсан файл маань sys user alter password хийхэд modify date нь өөрчлөгдөхгүй өөрчлөлт авахгүй байгааг гайхаад л байна.

Installation type: Oracle RAC
db_unque_name: db12c
asm disk group: +DATADG

– Дундын password файл үүсгэх
orapwd file=+DATADG/db12c/password/orapwdb12c password=admin3 dbuniquename=‘db12c’

– password файлаа зөөх
pwcopy --dbuniquename db12c +DATADG/db12c/password/orapwdb12c /tmp/orapwdb12c
sftp, scp - гээр dr - луу зөөнө.

– password файлаа dr дээр үүсгэх
pwcopy --dbuniquename db12cdr ‘/tmp/orapwdb12c’ ‘+DATADG/db12cdr/password/orapwdb12c’

have fun :slight_smile:

1 Like
alter user sys identified by mypass

Уг комманд нь зөвхөн sys хэрэглэгчээр хандахад ашиглагдана. Жш:

sqlplus
SQL> connect sys/mypass

Харин orapwd коммандын хувьд sysdba -р эрхтэй хандахад хэрэглэгдэх бөгөөд үндсэн хэрэглэгчийн нууц үг sync хийгдэхгүй. alter user sys коммандыг ашиглаад нууц үг сольсон үед orapwd файл sync хийгдэж байдаг.

orapwd ашиглаж нууц үг сольсон бол sysdba эрхээр хандахад уг нууц үгийг ашиглана гэсэн үг юм. Үүний дараагаар sysdba-р хандаж alter хийхэд үндсэн sys хэрэглэгчийн DB нууц үг солигдоно.

sys хэрэглэгчийн нууц үгийг oracloud2 гэж үзье.

$ orapwd file=orapw password=oracloud entries=5
$ sqlplus 
SQL>  connect sys/[email protected] as sysdba;
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
SQL> connect sys/oracloud2
connected.
SQL> alter user sys identified by oracloud;
SQL>  connect sys/[email protected] as sysdba;
connected.
2 Likes

11g дээр password файл зөвхөн $ORACLE_HOME/dbs дотор үүсдэг байсан бол 12c дээр ASM дээр RAC - н бүх instance - үүдийн дунд shared байдлаар үүсэх боломжтой болсон.

12c дээр ASM дээр password файл үүсгэхэд заавал dbuniquename параметерыг ашиглаж үүсгэхээр байх шиг байсан. Мөн pwcopy хийхэд бас dbuniquename шаардаж байсан.

2 Likes

RAC bol password-iinhoo jinhen location-iig daraah baidlaar haraarai.
Ternees bish zgr DBS foldert uusgesen chin update avahgui shuu.

Tegeed Tumenjargal-iin update shig huulanadaa hu.

[[email protected] ~]$ srvctl config database -db orcl

Database unique name: orcl

Database name: orcl

Oracle home: /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

Oracle user: oracle

Spfile: +DG_DATA/ORCL/PARAMETERFILE/spfile.266.990537721

Password file: +DG_DATA/ORCL/PASSWORD/pwdorcl.271.990537503

Domain:

Start options: open

Stop options: immediate

Database role: PRIMARY

Management policy: AUTOMATIC

Server pools:

Disk Groups: DG_FRA,DG_DATA

Mount point paths:

Services:

Type: RAC

Start concurrency:

Stop concurrency:

OSDBA group: dba

OSOPER group: oper

Database instances: orcl1,orcl2,orcl3

Configured nodes: rac1,rac2,rac3

Database is administrator managed

3 Likes