Oracle 12c суулгахад шаардагдах package-ууд

Oracle Linux 7 дээр Oracle 12c суулгаж байгаа юм.
Энэ сервер нь интернэт орох боломжгүй бөгөөд OS-н package-уудыг DVD ISO файлаас нь mount хийж байж суулгаж байгаа юм. Тэгтэл энэ 4 package-г суулгаж чаддаггүй. Туслаач :slight_smile:

[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep glibc
glibc-2.17-157.el7_3.1.x86_64
glibc-common-2.17-157.el7_3.1.x86_64
[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep gcc
libgcc-4.8.5-11.el7.x86_64
[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep compat
compat-poppler022-0.22.5-4.el7.x86_64
mysql-community-libs-compat-5.7.16-1.el7.x86_64
compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64
polkit-pkla-compat-0.1-4.el7.x86_64
[[email protected] Packages]# ^C
[[email protected] Packages]#

Ingore all хийгээд явуулхаар
Error in invoking target ‘client_sharedlib’ of makefile ‘/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/rdbms/lib/ins_rdbms.mk’. See ‘/oraInventory/logs/installActions2017-05-02_08-27-02PM.log’ for details.
ийм алдаа гарч байгаа.

Алдааны лог файлаас нь харахад энэ суулгаагүй package-с болсон байгаа юм.
INFO: /oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/genclntsh

INFO: /oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/orald: line 31: exec: gcc: not found

INFO: genclntsh: Failed to link libclntshcore.so.12.1

INFO: make: *** [client_sharedlib] Error 127

INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target ‘client_sharedlib’ of makefile ‘/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/rdbms/lib/ins_rdbms.mk’. See ‘/oraInventory/logs/installActions2017-05-02_08-27-02PM.log’ for details.
Exception Severity: 1

Дараах коммандуудын үр дүнг харуулдаа.

rpm -qa | grep glibc
rpm -qa | grep gcc
rpm -qa | grep compat

Хэрэв Oracle Linux DVD ашиглаж байгаа бол наадуул чин баймаар юм даа. Мөн эдгээрийг алгасаж болохгүй. Заавал суулгах шаардлагатай… Бүр болохгүй бол интернэтээс өөр репо гоос суулгаж болно. Хувилбаруудыг харах хэрэгтэй. Яг энэ хувилбар олдохгүй бол шинэ хувилбарыг нь суулгаж бас болно.

INFO: /oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/orald: line 31: exec: gcc: not found

[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep glibc
glibc-2.17-157.el7_3.1.x86_64
glibc-common-2.17-157.el7_3.1.x86_64
[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep gcc
libgcc-4.8.5-11.el7.x86_64
[[email protected] Packages]# rpm -qa | grep compat
compat-poppler022-0.22.5-4.el7.x86_64
mysql-community-libs-compat-5.7.16-1.el7.x86_64
compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64
polkit-pkla-compat-0.1-4.el7.x86_64
[[email protected] Packages]# ^C
[[email protected] Packages]#

Дараах package-ийг суулга

yum install glibc-devel 
yum install gcc

Шууд гаднаас татаад суулгачих, хэрэв DVD дээр чинь байхгүй бол шүү дээ.

@epuujee надаас асуугаачээ

1 Like

Интернэт-гүй сервер (internet-гүй zone-д байгаа сервер) байгаа юм аа. Local repo-с нь ISO-г нь mount хийж байгаад суулгах гэж үзээд барсангүй.

Систем талын асуудал. @Munkhbold ойрхоноороо тус болдоо… Асуудалгүй шийдэх юм байна. :stuck_out_tongue:
Болохгүй бол rpm татаад суулгана гэсэн үг. DVD дээр байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна уу??

ls -la | grep gcc

гээд хардаа… DVD рүүгээ орж байгаад…

rpm нь байгаа, гэхдээ баахан юм шаардаад залхуураад хэхэ.
баярлалаа, @Munkhbold - с тусламж авнаа.

1 Like

dependency бүрийг суулгаж таарна. @Munkhbold байнга л хийдэг байсан. Асуудалгүй болгочихно доо. :stuck_out_tongue:

энэ нийтлэлийн “Hack the RPM Database” гэсэн гарчиг дор хэрхэн oracle - ийн required package - уудыг oracle linux - ийн pre-bundle install - аар татаж суулгах заавар байгаа. Бүх required package - ээ ганц bundle - аар л суулгаж болхоор юм шиг байна. /Би бол oracle-linux дээр л дандаа “oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall.x86_64” package - ийг ашигладаг, redhat дээр бол суулгаж үзээгүй, гэхдээ болдог гэж сонссон/ :smiley:

Thanks Tumee.
Ene asuudal shiidegdsen :slight_smile:

1 Like