Oracle 12c linux татах линк байвал өгөөч

oracle 12c linux татах линк байвал өгөөч

https://edelivery.oracle.com/ руу хувийн мэйл р бүртгэл хийгээд татаж болно шүү.

хуучин хувилбарууд нь байна уу

tiim bna bayrlla