Oracle 12c centOS7 Суулгах

Oracle 12c centOS7 дээр Суулгах гэсийн Vmware workstaion ashiglaad CentsOS7 суулгасан байгаа, одоо энэ дээр Oracle 12c суулгах гэсэн чадахгүй байгаад байна. Putty ашиглаж суулгах заавар харлаа болдгүй, мөн анхлан суралцаж байгаа хүнд өгөгх гарын авлга байвал тус болоорой.
Баярлалаа

Install 12cR2 on Linux silent mode болон Install Oracle 11gR2 on RedHat Linux/CentOS/Oracle Linux хэсгүүдийг харна уу.

Эхний хэсэг чиний одоогийн нөхцөлд тохирох болов уу.

Server OS дээрээ доорх lib -үүдийг суулгаад:
yum install xorg-x11-xauth xorg-x11-fonts-* xorg-x11-utils util-linux-ng.x86_64 xorg-x11-libs-compat.i386 xclock

Өөрийн windows дээрээ Xmanager суулгаад putty дээрээс interface гаргаж ирж болно. Эсвэл silent mode -оор суулгаж болно.

xclock -оор ажиллаж байгааг шалгаж болно

Мөн OS дээрээ доорх тохиргоог хийж өгөх хэрэгтэй.

vi /etc/ssh/sshd_config

X11UseLocalhost no
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10

service sshd reload
service sshd restart