OMS linux target нэмэх, agent суулгах

linux

#1

Setup > Add Target > Add Targets Manually

Install agent on Host сонго

Add товчлуур дар


Hostname оруулаад target үйлдлийн системийг сонгоно


Тухайн host-ийн ORACLE_BASE болон agent-ийг хаана суулгах замыг оруулж өгнө


Named Credential хэсгийн нэмэх товчлуур дээр дарж target үйлдлийн системийн oracle хэрэглэгчийн мэдээллийн оруулж өгч хадгална.

Root Credentials хэсэгт target үйлдлийн системийн root хэрэглэгчийн эрхийг оруулж өгч хадгална.

Next товчлуурыг дарж мэдээллээ шалгаад зөв бол Deploy agent товчлуурыг дарж үйлдлийг эхлүүлнэҮйлдлийн системийн мэдээллийг хадгалснаар дараа тухайн target -г удирдахад илүү хялбар болж байгаа юм. Хадгалах эсэхээ эхлээд сайн бодно уу.