OMS linux target нэмэх, agent суулгах

Setup > Add Target > Add Targets Manually
10

Install agent on Host сонго
57

Add товчлуур дар
10
24

Hostname оруулаад target үйлдлийн системийг сонгоно
50
09

Тухайн host-ийн ORACLE_BASE болон agent-ийг хаана суулгах замыг оруулж өгнө
03
22

Named Credential хэсгийн нэмэх товчлуур дээр дарж target үйлдлийн системийн oracle хэрэглэгчийн мэдээллийн оруулж өгч хадгална.
37

Root Credentials хэсэгт target үйлдлийн системийн root хэрэглэгчийн эрхийг оруулж өгч хадгална.
05 19

Next товчлуурыг дарж мэдээллээ шалгаад зөв бол Deploy agent товчлуурыг дарж үйлдлийг эхлүүлнэ
39
56
44

Үйлдлийн системийн мэдээллийг хадгалснаар дараа тухайн target -г удирдахад илүү хялбар болж байгаа юм. Хадгалах эсэхээ эхлээд сайн бодно уу.

2 Likes