OCP шалгалт өгөх эрх

Манай сургалтанд хамрагдсан оюутнуудын дунд OCP шалгалтын эрхийг дараах болзол хангасан 2 ширхэг суралцагч нартаа өгөхөөр шийдвэрлэлээ.

  1. ORACLOUD ХХК-ий сургалтанд хамрагдсан
  2. 2020 оны 12р сарын 10ны өдрөөс өмнө OCA шалгалтыг өгч тэнцсэн

Бүгдэд нь амжилт хүсье.