NOARCHIVELOG and ARCHIVELOG

NOARCHIVELOG болон ARCHIVELOG Mode-ийн ялгаа, db_recovery_file_dest_size-ийн хэмжээг юунаас хамааруулан тогтоох?

log switch үйлдэл хийгдэхэд үлдэж буй лог файлыг архивлаж хадгалдаг үйлдэл хийгдэнэ. Энэ үйлдэл нь ARCHIVELOG идэвхтэй горим юм. rollback, recover үйлдлүүдэд redolog файлд буй мэдээлэл хүрэлцэхгүй бол үргэлжлүүлэн архивласан файлуудыг ашигладаг.
Харин db_recovery_file_dest_size параметрийн утгыг баазын хэмжээнээ 3 дахин их байхыг санал болгодог.

2 Мode яаг үгэн утгаараа байгаа нэг нь логоо архивлана нөгөөдөх нь лог архив хийхгүй.
энэ тохиргоог өөрчилсөн бол тухайн баазыг заавал унрааж асаах хэрэгтэй.
db_recovery_file_dest_size-ийг болж өгвөл томоор өгвөл сайн. Харин дискний багтаамж асуудалтай байгаа бол баазын backup хэрхэн хийгдэж байгаагаас хамаарч арай багаар өгч болно.

2 Likes

энэ хэмжээг өөрчлөхөд бас restart хийх хэрэгтэй юу?

Үгүй. шууд идэвхжинэ