Meetup MNDC

Монголын Үндэсний Дата Төв УТҮГ-т Oracle ACE-н шугамаар нэг өдрийн уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтыг backup recover, exadata -ийн талаар сургалт, ярилцлага хэлбэрээр өнгөрүүллээ.

1 Like