Meetup EBARIMT

Ибаримтын (Ebarimt) инженер хөгжүүлэгч нартай Oracle өгөгдлийн сангийн талаар уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтын эхэнд Orace Database Architecture -ийн талаар танилцуулж, үргэлжлүүлэн Oracle RAC, DataGuard-ийн талаар асуулт хариулт хэлбэрээ үргэлжлүүлэв.

Дараах сэдвүүдийн талаар ярилцлаа.

  • Oracle Database Architecture
  • Oracle Data RAC
  • Oracle Dataguard
  • Exadata

Жич: Meetup зохион байгуулах байгууллага байвал ярилцах сэдэв болон цаг хугацаагаа тохиролцоод зохион байгуулах боломжтой.