Linux, Systems булангийн талаар


#1

Энэ буланд linux болон бусад системтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэнэ.