Linux, Systems булангийн талаар

Энэ буланд linux болон бусад системтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэнэ.