Goldengate User privileges

Oracle Goldengate ашиглан бааз хуулбарлах хэрэглэгчид дараах эрхүүдийг олгох хэрэгтэй. Ингэснээр заавал dba эрх үүсгэх албагүй болно.
ажилуулах комманд:

SQL> grant create session, alter session, resource, connect,  select any dictionary, flashback any table, select  any table to MYUSER;
SQL> grant execute on dbms_flashback to MYUSER;
3 Likes

:alarm_clock: Newbie Alert :alarm_clock:

Goldengate нь яг юунд зориулагдсан эд вэ? Ямар шалтгааны улмаас үүнийг хэрэглэх үү?

Баазын хуулбарыг хийх зорилготой. Давуу тал нь их олон төрлийн баазудыг дэмжинэ. Oracle GoldenGate гээд тусдаа програм байгаа.

Realtime ажиллагаатай гэсэн үг үү?

Тийм. чиглэл нь 1 эсвэл 2 тийш байж болно. MSSQL<–>ORACLE, ORACLE->ORACLE, MySQL–>ORACLE гэх мэт нилээд олон төрлийн баазыг дэмжинэ.

2 Likes

Нэмэлт java lib-н тусламжтай MongoDB - рүү хүртэл бичих боломжтой болсон юм байна лээ

2 Likes