Goldengate User privileges

privilege
privileges
goldengate

#1

Oracle Goldengate ашиглан бааз хуулбарлах хэрэглэгчид дараах эрхүүдийг олгох хэрэгтэй. Ингэснээр заавал dba эрх үүсгэх албагүй болно.
ажилуулах комманд:

SQL> grant create session, alter session, resource, connect,  select any dictionary, flashback any table, select  any table to MYUSER;
SQL> grant execute on dbms_flashback to MYUSER;

#2

:alarm_clock: Newbie Alert :alarm_clock:

Goldengate нь яг юунд зориулагдсан эд вэ? Ямар шалтгааны улмаас үүнийг хэрэглэх үү?


#3

Баазын хуулбарыг хийх зорилготой. Давуу тал нь их олон төрлийн баазудыг дэмжинэ. Oracle GoldenGate гээд тусдаа програм байгаа.


#4

Realtime ажиллагаатай гэсэн үг үү?


#5

Тийм. чиглэл нь 1 эсвэл 2 тийш байж болно. MSSQL<–>ORACLE, ORACLE->ORACLE, MySQL–>ORACLE гэх мэт нилээд олон төрлийн баазыг дэмжинэ.


#6

Нэмэлт java lib-н тусламжтай MongoDB - рүү хүртэл бичих боломжтой болсон юм байна лээ