GoldenGate data replication


#1

#goldengate


#3

Active to Active буюу 2 талдаа бичдэгээр хийхэд асуудал их үүсдэг юм байна лээ. Цагаар нь ялгасан ч гэсэн хамгийн том асуудал буюу endless loop үүсээд аль нэг талд нь өөрчлөлт ороход тэрийгээ дуусахгүй 2 тал руугаа шидээд archivelog нтр байнга хурдан дүүрээстэй 2 3 хоног толгой өвтгөж билээ. Шинээр Bi-Directional-р дамжуулж байгаа хүмүүст гэхэд EXCLUDETAG хийгээд өгчихөд ямар ч асуудал үүсэхгүй юм байна лээ.
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/gg_parameters057.htm#GWURF1197


#4

two ways -ийг Анхнаас нь зохион байгуулалттай төлөвлөж хийх хэрэгтэй. замын дундаас бүр буман асуудал учрах бөлгөө…


#5

Golden gate дээр initial load хийхдээ, DDL - тэй нь Initial load хийж болдог юм болвуу? нэг ёсондоо target нь хов хоосноос эхлэж болхуу л гэж :slight_smile:


#6

Хоосон баазаас эхэлвэл болно. Нэгэнт мэдээлэл агуулсан бол болохгүй. impdp, expdp ашиглаж хийвэл илүү найдвартай тусна.


#7

impdp, expdp хийх нь хамаагүй найдвартай шүү :slight_smile:


#8

Чи бүтэн авч оруулж байна уу эсвэл зөвхөн schema түвшинд expdp/impdp ашиглаж байна уу?

Мөн

rman duplicate 

ашиглавал бас найдвартай…


#9

bi schema tuvshind l avch ashiglaj baisaan.