GGS DDL Support

HI all,
GGS дээр DDL Support тохируулсан юм. Тэгсэн extract талдаа ямар нэг алдаа байхгүй мөртлөө replicat талдаа abended болоод байхын. marker_setup, ddl_setup, role_setup ажиллуулсан байгаа. extract param дээрээ DDL INCLUDE ALL хийж өгсөн. marker болон hist table дээр ямар нэгэн бичилт орж ирэхгүй байгаа. Ямар нэгэн Grant дутуу байна уу? Any suggestion?

gserror log болон тухайн replicat лог оо оруулах хэрэгтэй…

_system_trig_enabled-г false болгоод мартсан байсан байна. Үүнээс болж GGS_DDL_TRIGGER_BEFORE ажиллахгүй болсон байсан байна.

2 Likes