GGS DDL Support


#1

HI all,
GGS дээр DDL Support тохируулсан юм. Тэгсэн extract талдаа ямар нэг алдаа байхгүй мөртлөө replicat талдаа abended болоод байхын. marker_setup, ddl_setup, role_setup ажиллуулсан байгаа. extract param дээрээ DDL INCLUDE ALL хийж өгсөн. marker болон hist table дээр ямар нэгэн бичилт орж ирэхгүй байгаа. Ямар нэгэн Grant дутуу байна уу? Any suggestion?


#2

gserror log болон тухайн replicat лог оо оруулах хэрэгтэй…


#3

_system_trig_enabled-г false болгоод мартсан байсан байна. Үүнээс болж GGS_DDL_TRIGGER_BEFORE ажиллахгүй болсон байсан байна.