Export dump - ажиллах үед гарсан алдаа болон гэнэтийн удааширалт

Сайн байна уу,

Баазын маань 2 tabe export авахад маш удаан ажилладаг болчихлоо.

Export log file -д бичигдсэн алдааны дагуу хайлт хийж авсан арга хэмжээнүүд:

 • undo_retention -г нэмэгдүүлж
 • EXEC DBMS_STATS.GATHER_FIXED_OBJECTS_STATS (NULL);
  EXEC DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS;
  EXEC DBMS_STATS.GATHER_SYSTEM_STATS; analyze хийж үзсэн.

Сүүлийн 2 table -г тусд нь export хийхэд өмнөх өдрийн full export оос удаан ажиллах хандлагатай байсан.
ALERTS, JOURNALS table -ууд нь NCLOB төрлийн column-тай.

Өмнө нь:

Дараа нь:

Recommended action байна уу :slight_smile: .

Hi
stream_pool_size parameter-ee shalgaarai.

Яг export хийж байх үед эсвэл өмнөхөн их хэмжээний DML үйлдэл хийгдэж байгаа юу? EOD ч юмуу.

Энэ үеийн баазын алерт лог дээр юм байна уу?

AWR Report - оо Good/Bad - аар авж байгаад foreground wait хэсгийг харьцуулаад хараарай.

Hi,

streams_pool_size parameter value 0 байна. Анхнаасаа л ийм байсан юм шиг байна.

utgiig n soliod dmp avd vzeerei;

AWR харьцуулахад Wait event -үүд дээр эрс ихэссэн wait нь ийм юм байна.

Export хийхийн өмнө EOD их хэмжээний DML үйлдэл хийгддэггүй бас баазын alert log-д онцын зүйл бичигдээгүй байна.

Total wait time(sec) -аар эрэмбэлвэл:

Өмнө алдаа гараад ALERTS table export хийгдэхгүй байсныг доорхи байдлаар export авдаг болгосон хэдий ч 6 цаг орчим ажилласан хэвээр байна.

 1. select max(maxquerylen) from v$undostat;

MAX(MAXQUERYLEN)

    28391

max query length = 28391 -

 1. alter system set undo_retention=28500 scope=both sid=’*’;

2 р алхамын үед undo tablespace хүрэлцээтэй хэмжээтэй байх шаардлагатай юм байна.

Дараахи параметр өөрчлөлтүүдийг хийснээр export оо өмнөх шигээ авдаг боллоо.

 • max_dump_file_size from unlimited to 5G
 • optimizer_mode from FIRST_ROWS_1 to ALL_ROWS
 • result_cache_max_size from 32K to 62944K
6 Likes