Expdp Impdp, cannot create backup and import

Өгөгдлийн сангаа нөөцлөх гэхээр дараах алдаа гараад ер нөөцлөж болдоггүй тус болооч залуусаа?
ер нь бол expdp, impdp дангаар нь ажлуулахад ч энэ алдаа гараад байгаа юм.
Интернетээс хайгаад олигтой үр дүнд хүрсэнгүй ээ.

дараахд alter хийх гэхээр үүсээгүй байна гэсэн алдаа гарч байгаа.
SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY

Oracle ахин устгаж суулгах гэхээр итгэлгүй, дээр нь backup-гүй байгаа болохоор тийм ч зөв зам биш болчихоод.


Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production

With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
ORA-31626: job does not exist
ORA-04063: package body “SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY” has errors
ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called: "SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY"
ORA-06512: at “SYS.KUPV$FT”, line 991
ORA-04063: package body “SYS.DBMS_LOGREP_UTIL” has errors
ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called: “SYS.DBMS_LOGREP_UTIL”


sysdba -р холбогдож ажиллуул.

SQL> ALTER PROCEDURE SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY COMPILE;
SQL> ALTER PROCEDURE SYS.DBMS_LOGREP_UTIL COMPILE;

Үр дүнгүй бол дараах скрипт ажлуул.

SQL> ?@/rdbms/admin/utlrp.sql

Шалгах:

COLUMN object_name FORMAT A30
SELECT owner,
    object_type,
    object_name,
    status
FROM  dba_objects
WHERE status = 'INVALID'
ORDER BY owner, object_type, object_name;

Hi Dear,

 1. sysdba -ээр холбогдоод alter хийж үзтэл

SQL> ALTER PROCEDURE SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY COMPILE; ALTER PROCEDURE SYS.DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY COMPILE * ERROR at line 1: ORA-04043: object DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY does not exist

 1. RDBMS/ADMIN/utlrp.sql үүнийг уншуулаад үзсэн чинь алдаа хэвээр л байна.
  мөн дараах - catalog болон catproc sql файлыг уншуулж үзээд нэмэр байдаггүй ээ.

/RDBMS/ADMIN/catalog.sql
/DBMS/ADMIN/catproc.sql

 1. DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY -ийг хайж үзэхэд

SQL> SELECT owner, object_type, object_name, object_id, status FROM SYS.dba_objects where object_name = 'DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY';

`OWNER OBJECT_TYPE


OBJECT_NAME OBJECT_ID STATUS


SYS PACKAGE BODY
DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY 11692 INVALID

SYS PACKAGE
DBMS_INTERNAL_LOGSTDBY 5082 VALID`

 1. INVALID буюу Package ID=11692

SELECT B.* FROM PUBLIC_DEPENDENCY A, SYS.DBA_OBJECTS B WHERE A.OBJECT_ID = 11692 AND A.REFERENCED_OBJECT_ID = B.OBJECT_ID AND OBJECT_TYPE = 'TABLE' ORDER BY OWNER, OBJECT_NAME;

гаралт нь:
`OBJECT_NAME


COL$
DUAL
IND$
INDPART$
JOB$
OBJ$
TAB$
TS$
USER$
LOGSTDBY$APPLY_MILESTONE
LOGSTDBY$EDS_TABLES
LOGSTDBY$EVENTS
LOGSTDBY$HISTORY
LOGSTDBY$PARAMETERS
LOGSTDBY$SCN
LOGSTDBY$SKIP
LOGSTDBY$SKIP_SUPPORT
LOGSTDBY$SKIP_TRANSACTION`

Дараах алхамаар үздээ:

1. shutdown immediate
2. startup upgrade
3. run catalog and catproc scritp
4. run utlrp.sql
5. shutdown immediate
6. startup
7. шалгах

Болохгүй бол

SQL> @?/rdbms/admin/prvtlsis.plb

скриптийг ажиллуулаад үзээрэй.

HI Batmunkh ah,

Дараах 2-ыг яг туршиж үзээд нэмэр байдаггүй ээ.
Ер нь бол санаа нь баазаа нөөц бэлдэж авах гэсэн юм. expdp Impdp ажиллахгүй үед хэрхэн баазаа backup хийхүү?

Шууд Folder луу нь ороод *.LOG *.DBF *.CTL файлуудын хуулж авахад хангалттай болов уу?

HI,

invalid object -оос болдог байхаа, compile object хийж үзээрэй. Бас rman -ээр авах гээд үзээрэй. Ууган sysdba гаараа орж байгаа compile object хийчвэл зүгээр болж магадгүйдээ. Тэр дээр Батмөнх ахын хэлсэнээр хийхэд @?/rdbms/admin/prvtlsis.plb энэ ийг ажиллуулхад ямар үр дүн үзүүлж байна? error 0 нтр гээд мэдээлэл өгдөгдөө.

харин тэр инвалидуудыг засах гээл үзээд байгаа юм…

Hi,

prvtlsis.plb -> энийг уншуулахад “No Errors” гэж гарч байгаа. catalog and catproc utlrp.sql ажлуулахад мөн л invalid object -ууд засагдахгүй л байнөө. rman -ийг туршиж үзэедээ.

rman -ээр үзлээ. ахиад л алдаа гарч байна.


`Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 - Production on Wed Feb 28 09:14:49 2018

Copyright © 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ORACLE error from target database:
ORA-04063: package body “SYS.DBMS_RCVMAN” has errors
ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called: “SYS.DBMS_RCVMAN”

error executing package DBMS_RCVMAN in TARGET database
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00554: initialization of internal recovery manager package failed
RMAN-06429: TARGET database is not compatible with this version of RMAN`


@?/rdbms/admin/dbmsrman.sql энэ sql ээр мөн засдаг бололтой үр дүн still same.

энэ ер нь oracle оо устгаад буцаагаад суулгахад засагдах байх тэ? хэрэв oracle оо устгаад суулгахаар болвол одоо байгаа баазаа

Шууд Folder луу нь ороод *.LOG *.DBF *.CTL файлуудын хуулж авахад хангалттай болов уу?

Баазаа устгаад үүсгэхэд хангалттай

Системийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг асуултандаа оруулж байгаарай…