EM flash player

Hi,
Adobe Plash Player ингээд ашиглалтаас гарчихаар EM-ыг яаж ашиглах юм болоо?