Dropped procedure, function, trigger сэргээх

Хэдийнэ устгагдсан procedure ийг хаанаас хэзээ устгагдсаныг мэдэх боломж байдаг уу

DDL log. уул нь байгаа. Идэвхжүүлж байж бичнэ. alert log оо л шалгаад үзэж дээ.

Сэргээх бол дараах код ашиглаад үз

select *
from dba_source as of timestamp(sysdate - 1/24)
where (owner = 'the user')
     and ( type = 'PACKAGE' / 'PACKAGE BODY' )
     and ( name = 'PROCEDURE_NAME' )
order by line

PROCEDURE_NAME-ийг сольж бичнэ.
timestamp(sysdate - 1/24) --> 1 цагийн өмнөх гэсэн үг (1/24)

1 Like

Энэ query гээр устгагдсан procedure гардаг юм байна. Гэхдээ тодорхой хугацаагаар хадгалдаг бололтой.

1 Like

undo_retention -с шалтгаалах болов уу даа