DNSsec болгох

DNS server -г DNSsec болгох гэсэн юм аа. Гарын авлага ойлгомжтой заавраар туслаач.

LAB байдаггүй ээ. Дараах холбоосын мэдээлэл дажгүй харагдаад байна туршаад үзээрэй.