"diag\rdbms\orcl\orcl\trace" энд хөтлөгдөгддөг лог-ийн талаар

“diag\rdbms\orcl\orcl\trace” энд нэг их хэмжээний лог хөтлөгдөх юм. Таньдгаас “TNS-12535: TNS:operation timed out” энэ л их олон давтагдаж. Энд хэрэгтэй зүйл байдаг уу? Хэрхэн ашигладаг вэ?

alert_{SID}.log -ийг сайн харах хэрэгтэй дээ

энэ лог дотор “TNS-12535: TNS:operation timed out” гэж бичигдээд байгаа нь апп сервэрээсээ баазруу холбогдоход асуудал байна гэсэн үг үү?

Янз бүрийн асуудал байж болно, Bequeth protocol - оос бусад, client - ээр холбогдход хэр удаж байна. Жишээ нь TOAD - оос ч юмуу,
Хамгийн түрүүнд, ./diag/tnslsnr/orcl/listener/trace/listener.log - ийн хэмжээ хэд байна хараад өгөөч? Энэ лог томорвол timeout өгөх case үүсгэж болдог.

./diag/tnslsnr/orcl/listener/trace/listener.log нь 79kb

Grid суугаагүй, Standalone бааз юм байна тэ?
79kb юм чинь логоо upload хийчих юм уу

TNS-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor

ийм л ганц төрлийн лог байх юм

SID, Service name - ээ буруу бичээд байгаан болвуу. Доорх зүйлүүдийг үзүүлээч хө

  • 11g or 12c?
  • lsnrctl services
  • хандаж байгаа client - ээс
    tnsnames.ora
  • DB server дээрээс
    sqlnet.ora, listener.ora, tnsnames.ora
1 Like