DB health check


#1

Hi.
DB server үүдээ daily/weekly/monthly health check pdf report авах гэсэн юм. яаж шийдвэл дээр вэ?.PDF report tool санал болгооч.


#2

AWR гаргадаг скрипт бэлдээд cronjob тохируулаад орхимоор юм уу даа. Бэлэн PDF болгодог зүйлс одоогоор мэдэхгүй байна. Харин уг скриптээ PDF гаргадаг болгож болох юм.