DB health check

Hi.
DB server үүдээ daily/weekly/monthly health check pdf report авах гэсэн юм. яаж шийдвэл дээр вэ?.PDF report tool санал болгооч.

AWR гаргадаг скрипт бэлдээд cronjob тохируулаад орхимоор юм уу даа. Бэлэн PDF болгодог зүйлс одоогоор мэдэхгүй байна. Харин уг скриптээ PDF гаргадаг болгож болох юм.

1 Like

Centralized health check яриж байгаа юу?
disk, port, cpu, memory basic - үүдийг бол thirdparty нилээн байдаг, backup бол нэгдсэн catalog бааз үүсгэх, job, dblink other object check - үүдийг бол скрипт хөгжүүлж л төвлөрсөн хяналт хийх байхдаа.

Мэдээж +EM cloud control

windows agent оруулж байв уу?

No, Windows сервер продакш горимоор ашиглаж байсан удаа байхгүйээ :slight_smile:

хэдүүлээ харин тэгж таараад байх шиг байнаа… :))

1 Like