Data Guard, Rman active database recovery

Одоогийн нөхцөл:

  1. бүх тохироог хийж stby баазыг nomount асаасан.
  2. Primary->Stby-руу pwd файлыг хуулсан.
  3. Хоорондоо tnsping хэвийн

Primary :

Standby:

Асуудал:

  1. Primary талаасаа rman-аар холбогдоход auxiliary database нь not started гэж гарч ирж байгаа. (ууг нь Stby баазаа nomount асаасан)

  2. duplicate хийхэд доорх алдаа зааж байгаа
    image

  3. Primary талаасаа Stby баазыг remote удирдах боломжгүй, Stby талаасаа Primary-г асуудалгүй удирдаж болж байгаа 3 асуудал юунаас болж байгаа юм бол?
    image

Том жижиг үсгийн ялгаатай ш дээ… standby дээрээ rman-р холбогдож ороод

ps -ef | grep smon

коммандыг линуксын комманд мөрнөөс ажиллуулаад үр дүнг харуулдаа…

duplicate комманд ажиллахад инстанс унтраагаад байх шиг байна. Шаардлагатай хавтсуудыг үүсгэсэн үү?

Үүний учрыг олсон.
Анх dbca бааз үүсгэхдээ global name, sid-г томоор бичиж өгсөн юм. (Энэ нь /oradata фолдер дотор системийн фолдерууд цэгцтэй үүсч байхыг өмнө нь олж мэдсэн байсан юм.)

Тэгээд stby дээрээ pfile-аас spfile-аа үүсгэхэд /etc/oratab дотор sid-г жижгээр бичиж өгсөнчлөн spfilestby.ora гэж үүссэн байсан. Тэгэхлээр нь SID-г томоор бичээд spfile- а үүсгээд ok. Том жижгийн ялгаатай байдаг гэдгийг ёстой санасангүй.

Гэхдээ, 1 зүйлийг гайхаад байна.
Primary тал дээрээ dbca-ээр бааз үүгэхэд Global name, SID-г 2ууланг нь томоор өгсөн юм. Тэгэхэд spfileprimary.ora, orapwprimary file нь жижгээр үүссэн хирнээ STBY дээрээ жижгээр үүсгэж өгөхөөр ийм асуудал үүсч байгааг сайн ойлсононгүй.

1 Like

Linux дээр том жижиг үсгийн ялгаатай. Чи томоор өгсөн бол файл томоор нэрлэгдэнэ, жижиг бол жижгээр нэрлэгдэнэ. orapwORCL, orapworcl гэх мэт… Алдсан байна гэсэн үг…
Нэршлийн хувьд би байнга ТОМ үсэг ашиглаж бай гэж зөвлөдөг. Dictionary-р бүгдийг томоор хадгалаж байгаа бөгөөд RMAN хамааралтай зүйлс том үсэг ашиглана. Нэг асуудал нь яг dataguard тохируулах тохиолдолд харагддаг юм.

1 Like

Welcome!