Data definition: Tablespace SCHEMA minimum size?

Сайн байцгаана уу?

TEST.DBF tablespace дээр Minimum Size? хийх үйлдлийн талаар энгийнээр тайлбарлаж өгөөч.

Миний ойлголтоор 10 GB tablespace байхад тухайн tablespace-ийг зөвхөн TEST table ашигладаг гэж үзье. Test table- нь 10 мөр бичлэгтэй байсан ба 5-ыг нь зөөх юмуу устгачихаад Minimum Size үйлдлийг хийхэд 10 GB хэмжээ багасах байх тийм үү.

Баярлалаа.

Beginner DBA

юутай ч дараах зүйлийг туршаад үзээрэй…

2 Likes

Товчхондоо Datafile - нь сегмент, сегмент нь блокоос бүрдэнэ. ӨХ, TEST.DBF - н 10GB нь block_siz = 4k гэж үзвэл 1 - ээс 2621440 хүртэлх блокоос бүрдэх ба хамгийн сүүлийн used блокын дугаарыг N гэвэл N - г minimum size гэж нэрлэж байгаа, N - с 2621440 хүртэл shrink хийгдэх боломжтой гэсэн үг.

1 Like

Энэ ч янзын артикл байсан шүү.