Data Compare хийх тухай

2 өөр баазын 2 табле-н өгөгдлийг тэнцүүлэхдээ ямар арга ашиглаж дутуу болон ялгаатай өгөгдлүүдийг нь тэнцүүлж байна вэ? Toad дээр data compare хийхээр үе үе memory exception заагаад болдоггүй ээ.

1 Like

SQL мэдлэг шаардаж байх шиг байна.

(select * from T1 minus select * from T2) --  T2 -т байхгүй Т1 -ийн бүх дата
union all
(select * from T2 minus select * from T1)  -- T1-т байхгүй Т2-ын бүх дата

Ингэж л ялгаж авах нь дээ.

Аанхаан ерөнхийдөө байнга биш 1 2 удаагийн өгөгдөл тэнцүүлэлт дээр RedGate data compare эсвэл dbForge гэх мэт түүлүүд хамаагүй хурдан эмх цэгцтэй харьцуулалт хийж тэнцүүлдэг юм байна. Миний хувьд dbForge-г trail хувилбараар нь ашиглаад харьцуулалт хийлээ

1 Like

redgate төлбөртэй юм шиг болохоор шууд алгассан :stuck_out_tongue:

1 Like