Copy file through network with rate

Их хэмжээний файл хуулахдаа сүлжээнийхээ нийт bandwith - ийн 20% - ийг ашиглана гэж зааж өгдөг болдог болвуу

Bandwidth Throttling гээд нэг ойлголт байгаа. Ямар систем дээр ашиглахаас хамаараад ашиглах програм энээ тэрээ нь өөр өөр байгаа байх.

Linux дээр бол дараах холбоосоор ороод үзээрэй
https://www.tecmint.com/manage-and-limit-downloadupload-bandwidth-with-trickle-in-linux/

1 Like

Huge thanks, tume :slight_smile: . yanziin ed baina.

1 Like