Copy file through network with rate


#1

Их хэмжээний файл хуулахдаа сүлжээнийхээ нийт bandwith - ийн 20% - ийг ашиглана гэж зааж өгдөг болдог болвуу


#2

Bandwidth Throttling гээд нэг ойлголт байгаа. Ямар систем дээр ашиглахаас хамаараад ашиглах програм энээ тэрээ нь өөр өөр байгаа байх.

Linux дээр бол дараах холбоосоор ороод үзээрэй
https://www.tecmint.com/manage-and-limit-downloadupload-bandwidth-with-trickle-in-linux/


#3

Huge thanks, tume :slight_smile: . yanziin ed baina.