Сайн байна уу Cloud Control 13c дээр Windows database холбоход сервер дээр нь agent суулгах ёстой юу

Add Targets Manually -


Agent software дотор Windows software Aplly хийсэн байгаа юм

Мэдээллийг харахнээ agent хувилбар таргет дээр хуучин нь эсвэл өөр хувилбар суусан шиг байна. Add target хэсэгээр таргет серверийн мэдээллийг бүрэн гүйцэт , зөв оруулж өгснөөр Linux сист емийн хувьд agent-ийг шууд суулгаж нэмэх боломжтой. Түүнчлэн 2 талаасаа нэг нэг рүүгээ hostname-р ping явж байх шаардлагатай.