Сайн байна уу Cloud Control 13c дээр Windows database холбоход сервер дээр нь agent суулгах ёстой юу

linux
(Enkhtur Batbayar) #1

Add Targets Manually -


Agent software дотор Windows software Aplly хийсэн байгаа юм

(Batmunkh Moltov) #2

Мэдээллийг харахнээ agent хувилбар таргет дээр хуучин нь эсвэл өөр хувилбар суусан шиг байна. Add target хэсэгээр таргет серверийн мэдээллийг бүрэн гүйцэт , зөв оруулж өгснөөр Linux сист емийн хувьд agent-ийг шууд суулгаж нэмэх боломжтой. Түүнчлэн 2 талаасаа нэг нэг рүүгээ hostname-р ping явж байх шаардлагатай.