ADR base environment -ын тохиргоо буруу тохируулагдаад байх

Сайн байцгаана уу,

diagnostic_dest parameter - /u01/app/doob гэсэн утгатай байгаа хэдий ч ADR command interpreter-ыг ашиглан alert log шалгах үед доорхи алдаанууд гараад байна.

adrbase

set base /u01/app/doob -гэж adr base -ыг гараар тохируулан alert log шалгах гэж оролдох үед adr home нь зөв directory -уудыг олж байгаа ч нэг баазын alert log -ыг харах үед дараах алдаа гараад logfile нээгдэхгүй байна.


Дээрхи алдаан дээр харагдаж буй зам дэх INCIDENT.ams file -ын permission -ыг өөрчилсөн ч alert log -ыг харах гэж оролдох үед автоматаар permission нь -rw------ болоод байгаа.

эдгээр асуудлуудын талаар мэддэг хүн байвал туслаач. :slight_smile: